Het Linux snap systeem


Ergens medio 2016 introduceerde Canonical, de makers van Ubuntu Linux, met veel bombarie, een nieuwe manier om applicaties te installeren en te draaien. Het Ubuntu Linux snap systeem. Het draaien van snap applicaties zou veel veiliger moeten zijn, makkelijk te installeren en ervoor zorgen dat je altijd de laatste stabiele versie van de als snap geïnstalleerde applicatie draait. Snaps draaien in een container (sandboxed), dus veiliger, en brengen het meeste wat ze nodig hebben om te draaien zelf mee. Goed, ik laat het technische gedeelte voor wat het is. Wil je meer weten over de snap techniek? Google. Ik ga het hier enkel hebben over mijn ervaringen en de voordelen en nadelen die het snap systeem met zich meebrengt (oftewel wat ik ervan vind) zonder (al te veel) in de schoenen van de computertechnicus te gaan staan.

Voordelen

Voor mij; enorm. Één commando en een halve minuut later is de applicatie geïnstalleerd. Even spelen / testen met de applicatie, de applicatie deïnstalleren en... En hier een verrassing; alles maar dan ook echt alles wat de applicatie tijdens de installatie met zich meebracht is verdwenen. Simpelweg, het lijkt alsof de applicatie nooit op het systeem heeft bestaan. Een verduidelijking aan de hand van een voorbeeld. Neem je Windows installatie, kijk hoeveel ruimte Windows in beslag neemt, installeer de hele dag grote en kleine applicaties, deïnstalleer aan het einde van de dag alles weer, gebruik na deïnstallatie een systeem cleaner zoals bijvoorbeeld CCleaner (alleen gebruiken als je weet wat je doet!) en kijk daarna eens hoeveel je systeem in MB's of GB's is gegroeid. De ge-deïnstallerde applicaties hebben een flinke hoeveelheid aan files e.d. laten staan. Voor de duidelijkheid, de ge-deïnstallerde applicaties hebben daar over het algemeen een goede reden voor, het is niet, per definitie, een fout. De traditionele manier van installeren en deïnstalleren onder Linux werkt overigens anders. Het is meestal mogelijk om na deïnstallatie van een applicatie alles te verwijderen, echter dit neemt al snel 10 minuten in beslag. Het snap systeem maakt het dus mogelijk applicaties ongestraft te installeren en te deïnstalleren. Verdere voordelen; veiliger, je werkt altijd met de laatste stabiele versie van een applicatie (je kunt er overigens ook voor kiezen de laatste onstabiele (nog niet volledig getest) te installeren) en het snap systeem werkt op de meeste Linux distro's.

Nadelen

Je zult met Linux commando's aan de slag moeten, er is (nog?) geen GUI. Snaps nemen meer ruimte in beslag dan conventioneel geïnstalleerde applicaties. Goed, de meeste computers zijn tegenwoordig in het bezit van meer dan voldoende ruimte, maar toch. Het aantal beschikbare programma's onder Ubuntu Linux overstijgt momenteel de 45.000. Van die 45.000 zijn er echter nog geen 1000 beschikbaar als snap. Toegeven, onder deze snaps zitten een aantal grote namen (Libreoffice, Blender, Krita, Unison) en het aantal beschikbare snap applicaties is stijgende, maar het gaat langzaam. Een ander nadeel is dat applicaties geïnstalleerd als snap geen toegang hebben tot de meeste systeembronnen zoals lettertypen, kleurenprofielen en het gebruikte desktop thema. Dat laatste resulteert erin dat sommige desktop applicaties eruit zien alsof ze onder Windows 95 draaien.

De auto-refresh functie:

De auto-refresh functie zorgt ervoor dat je altijd in het bezit bent van de laatste stabiele versie van een applicatie. Deze functie kan voor onaangename verrassingen zorgen. Ik ga dit uitleggen aan de hand van een voorbeeld. Krita versie 3.0 is geïnstalleerd als snap en ik werk al een tijdje met deze versie. 's Morgens start ik het systeem op om een ontwerp in Krita af te maken. Ik start Krita en... het programma ziet er anders uit!? Het systeem heeft, zonder mijn toestemming, een nieuwere versie van Krita geïnstalleerd (versie 3.1). enige uren later ben ik in het bezit van versie 3.1.1 en weer uren later een verbeterde versie van versie 3.1.1 (ppfffff.....). En hier ben ik het niet mee eens! Het is namelijk MIJN systeem. Ik bepaal wanneer er iets wel of niet wordt ge-update, niet het systeem. Het is overigens mogelijk om terug te keren naar een oudere versie. Het systeem bewaard de laatste 3 versies (en neemt dus nog meer (verspilde) ruimte in beslag). Het is mogelijk de auto-refresh functie uit te schakelen. Dit is niet weggelegd voor de beginnende linux gebruiker.

Conclusie

Allereerst: dit artikel is verre van volledig. Ook Windows 10 heeft een dergelijk systeem (Windows store, .Appx en .AppxBunlde files), en Fedora biedt Flatpak. Op het gebied van servers zoals Microsoft Windows server 2016, de latere Linux servers en Cloud Computing systemen kun je gebruik maken van LXC, Docker en equivalenten. Allemaal fantastische systemen. Wil je alle ins en outs weten; Google. Voor wat betreft het snap systeem; voor mij biedt dit systeem diverse voordelen die opwegen tegen de nadelen. Probeer het zelf en trek je conclusie. Ik heb momenteel meerdere applicaties als snap geïnstalleerd en hoop dat Canonical het voor elkaar krijgt software ontwikkelaars over te halen hun programma aan te bieden als snap.